Nasza Polityka Jakości

Wdrożyliśmy system Kontroli jakości HACCP

Polityka Jakości

ZM - SOKÓŁ

Naszą politykę zakładową rozpowszechniamy w środowisku pracy całego naszego zespołu w celu uświadomienia istoty i ważności jej działania w osiąganiu wspólnych celów i korzyści.